حذف شماره موبایل شما

شماره موبایل های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی ما فقط بر مینای صنف فعالیت ذخیره شده اند و هیچگونه اطلاعات دیگری از صاحب شماره موبایل وجود ندارد.
کاربران دیگری که جهت تبلیغات اقدام میکنند، پیامک هایی ارسال خواهند کرد که مرتبط با فعالیت صنف شماره موبایل ها خواهد بود.
پس ذخیره شماره موبایل شما، به نفع شما خواهد بود.

درهرصورت، گاهی کاربرانی هستند که میخواهند شماره موبایل خود را حذف نمایند. جهت حذف شماره موبایل خود کافی است فقط پیامکی با متن remove به شماره 10002166120025 ارسال نمایند .
شماره موبایل شما حداکثر پس از 72 ساعت از تمام بانک های شماره موبایل ما حذف خواهد شد.

مرجع بانک شماره موبایل همیشه در کنار شماست.
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران