لیست شماره موبایل شهرهای استان سمنان

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل ارادان 1270 شماره موبایل 80000 ریال
2 بانک شماره موبایل امیریه 522 شماره موبایل 80000 ریال
3 بانک شماره موبایل ایوانکی 5969 شماره موبایل 130000 ریال
4 بانک شماره موبایل بسطام 2458 شماره موبایل 90000 ریال
5 بانک شماره موبایل بیارجمند 481 شماره موبایل 55000 ریال
6 بانک شماره موبایل دامغان 34724 شماره موبایل 250000 ریال
7 بانک شماره موبایل دیباج 349 شماره موبایل 60000 ریال
8 بانک شماره موبایل سرخه 2472 شماره موبایل 140000 ریال
9 بانک شماره موبایل سمنان 224908 شماره موبایل 200000 ریال
10 بانک شماره موبایل شاهرود 95209 شماره موبایل 210000 ریال
11 بانک شماره موبایل شهمیرزاد 2143 شماره موبایل 85000 ریال
12 بانک شماره موبایل کانون های تبلیغاتی سمنان 128 شماره موبایل 140000 ریال
13 بانک شماره موبایل کلاته خیج 671 شماره موبایل 65000 ریال
14 بانک شماره موبایل گرمسار 26032 شماره موبایل 220000 ریال
15 بانک شماره موبایل مجن 498 شماره موبایل 80000 ریال
16 بانک شماره موبایل مهدی شهر 6806 شماره موبایل 110000 ریال
17 بانک شماره موبایل میامی 2310 شماره موبایل 110000 ریال
18 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه سمنان 212 شماره موبایل 150000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران