لیست شماره موبایل شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف نام شهر تعداد شماره قیمت بانک امکانات
1 بانک شماره موبایل باشت 5264 شماره موبایل 100000 ریال
2 بانک شماره موبایل چرام 2132 شماره موبایل 90000 ریال
3 بانک شماره موبایل دنا 231 شماره موبایل 80000 ریال
4 بانک شماره موبایل دهدشت 33702 شماره موبایل 170000 ریال
5 بانک شماره موبایل دوگنبدان 35982 شماره موبایل 150000 ریال
6 بانک شماره موبایل دیشومک 475 شماره موبایل 70000 ریال
7 بانک شماره موبایل سوق 470 شماره موبایل 65000 ریال
8 بانک شماره موبایل سی سخت 4512 شماره موبایل 120000 ریال
9 بانک شماره موبایل قلعه رئیسی 593 شماره موبایل 80000 ریال
10 بانک شماره موبایل قلعه رئیسی 593 شماره موبایل 80000 ریال
11 بانک شماره موبایل گچساران 18038 شماره موبایل 110000 ریال
12 بانک شماره موبایل لنده 4390 شماره موبایل 100000 ریال
13 بانک شماره موبایل لیکلک 2895 شماره موبایل 85000 ریال
14 بانک شماره موبایل مارگون 314 شماره موبایل 60000 ریال
15 بانک شماره موبایل وکلای قوه قضائیه کهکیلویه بویراحمد 189 شماره موبایل 150000 ریال
16 بانک شماره موبایل یاسوج 197088 شماره موبایل 300000 ریال
سرلیست انجمن خوشنویسان ایران