امکانات و تعرفه پنل صوتی آوا پیام

ردیف امکانات پنل پنل کاربریپنل نمایندگی
قیمت (تومان) 99000630000
1ارسال پیام صوتی انبوهدارددارد
2ارسال پیام صوتی به ایرانسلدارددارد
3ارسال پیام صوتی به همراه اولدارددارد
4ارسال پیام صوتی به تلفن ثابتدارددارد
5امکان نظرسنجیدارددارد
6امکان تماس مجدددارددارد
7بازگشت هزینه تماس ناموفقدارددارد
8دفترچه تلفن حرفه ایدارددارد
9وب سرویسدارددارد
10مدیریت کاربرانندارددارد
11امکان تغییر لوگو و ریبرندینگندارددارد
12امکان ثبت درگاه بانکی اختصاصیندارددارد
13شارژ آنلایندارددارد
قیمت (تومان) 99000630000


سرلیست انجمن خوشنویسان ایران