امکانات و تعرفه پنل های پیامک تارنما

ردیف امکانات پنل پایه Bپنل تبلیغاتی Aپنل سازمانی A+پنل حرفه ای Asپنل نمایندگی N
قیمت (تومان) 250004500095000130000250000
1ارسال پیامک تکی و گروهیدارددارددارددارددارد
2دفترچه تلفن حرفه ایدارددارددارددارددارد
3ارسال پیامک با همه زبان هادارددارددارددارددارد
4ارسال پیامک نظیر به نظیردارددارددارددارددارد
5دریافت گزارش حرفه ای ارسال و دریافت هادارددارددارددارددارد
6امکان ایجاد پیام های پیش فرضدارددارددارددارددارد
7امکان زمانبندی ارسال پیامکدارددارددارددارددارد
8امکان حذف شماره های خراب و تکراریدارددارددارددارددارد
9ارسال پیامک منطقه ای و کدپستی سراسر ایراندارددارددارددارددارد
10ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استاندارددارددارددارددارد
11پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتیندارددارددارددارددارد
12ارسال با دکل های BTS ایرانسلندارددارددارددارددارد
13ارسال بر اساس رده سنی و جنسیتندارددارددارددارددارد
14ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستمنداردندارددارددارددارد
15ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستمنداردندارددارددارددارد
16ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستاننداردندارددارددارددارد
17ارسال پیامک بین المللینداردندارددارددارددارد
18ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS - WAPنداردندارددارددارددارد
19مدیریت رویدادها (ارسال پیامک خودکار تبریک، سالگرد و اخطاریه ها)نداردندارددارددارددارد
20نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاهنداردندارددارددارددارد
21صندوق انتقادات و پیشنهاداتنداردندارددارددارددارد
22برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامکنداردندارددارددارددارد
23تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکارنداردنداردندارددارددارد
24خدمات وب سرویس (پاسخ از URL و Remote Database)نداردنداردندارددارددارد
25خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)نداردنداردندارددارددارد
26ارسال پیام به وایبرندارددارددارددارددارد
27ارسال پیام به تلگرامنداردندارددارددارددارد
28مدیریت کاربراننداردنداردنداردندارددارد
29مدیریت اعتبارات کاربراننداردنداردنداردندارددارد
30امکان تغییر لوگو و ریبرندینگنداردنداردنداردندارددارد
31امکان ثبت درگاه بانکی اختصاصینداردنداردنداردندارددارد
32شارژ آنلایندارددارددارددارددارد
33پشتیبانی 24 ساعتدارددارددارددارددارد
قیمت (تومان) 250004500095000130000250000


سرلیست انجمن خوشنویسان ایران